Nordpolens Bildsalong

Komik och satir med bilder, ord och ljud.

Webzines, radio och television programm, bilder och vykort, kåserier, manuscript och satirbaserade PR-material för företag och privatpersoner.